Thursday, January 5, 2012

Quote & Philosophy #6 - Unknown

Semiskin seseorang yang hina, sekurang-kurang dia masih mempunyai masa depan. Kita tak boleh mencipta sejarah baru, kita cuma boleh kaitkan sejarah hari ini dengan sejarah yang telah berlalu.

No comments:

Post a Comment